top of page

Privacybeleid

The Living Museum Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.  
 
Jouw persoonsgegevens worden door The Living Museum Leeuwarden verwerkt wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan The Living Museum Leeuwarden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. The Living Museum Leeuwarden ontvangt een aantal van deze gegevens wanneer je het contactformulier op de website invult.


Waar gebruikt The Living Museum Leeuwarden je persoonsgegevens voor?
The Living Museum Leeuwarden gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van The Living Museum Leeuwarden uit te kunnen voeren;

  • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

  • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten op de nieuwspagina;

  • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

  • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.


Welke persoonsgegevens verwerkt The Living Museum Leeuwarden?
In verband met bovenstaande doelen verwerkt The Living Museum Leeuwarden de volgende gegevens: 

  • naam;

  • telefoonnummer

  • e-mailadres.


Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan The Living Museum Leeuwarden verstrekt worden.

Verwerkt The Living Museum Leeuwarden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
The Living Museum Leeuwarden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
 
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. The Living Museum Leeuwarden kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 
Als je ervan overtuigd bent dat The Living Museum Leeuwarden zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via .............................. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Hoe lang bewaart The Living Museum Leeuwarden persoonsgegevens?
The Living Museum Leeuwarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met The Living Museum Leeuwarden en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deelt The Living Museum Leeuwarden persoonsgegevens met derden?
The Living Museum Leeuwarden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
The Living Museum Leeuwarden gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
The Living Museum Leeuwarden gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. The Living Museum Leeuwarden heeft een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft The Living Museum Leeuwarden Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Living Museum Leeuwarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij The Living Museum Leewarden bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ................................
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt The Living Museum NL jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Living Museum Leeuwarden reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
The Living Museum Leeuwarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligd The Living Museum Leeuwarden persoonsgegevens?
The Living Museum Leeuwarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met The Living Museum Leeuwarden.

Links
Op de website van The Living Museum Leeuwarden kunnen links naar andere websites staan. The Living Museum Leeuwarden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.


Wijzigingen aan dit privacybeleid
Dit is het privacybeleid van The Living Museum Leeuwarden.

The Living Museum Leeuwarden kan dit privacybeleid zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacybeleid zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was 10 mei 2021. De meest recente versie vind je altijd op www.thelivingmuseum.nl.

bottom of page