THE LIVING MUSEUM NETHERLANDS

In the Living Museum we transform patients to artists, we deprogram diagnosis to strengths and talents.

The Living Museum NL is een Outsider Art programma gericht op mensen met geleefde ervaring op het gebied van bijvoorbeeld verslaving, psychiatrie of dakloosheid. Ook mensen zonder die ervaringen zijn welkom. Diversiteit en Community Building staan hoog in ons vaandel.

In Bennebroek runnen sinds 1 november 2015 45 kunstenaars met- en zonder psychiatrische achtergrond hun eigen Living Museum, onder de bezielende coaching van Rokus Loopik. Hij houdt zich vooral bezig met ‘the Big Picture’ en hakt zo af en toe ingewikkelde knopen door.

Het beste advies dat hij bezoekende hulpverleners kan geven is 'doe niets' en watch in wonder!

Ontmoeten, kunst maken en jezelf laten inspireren. The Living Museum is een plek om andere mensen te ontmoeten, om (samen) kunst te maken en om deze te delen. Je kunt jezelf laten inspireren. Je kunt er al je talenten aan de wereld laten zien. Iedereen is welkom om zijn of haar talenten te uiten, te ontdekken, te ontwikkelen en zo te werken aan eigen herstel. Je eigen kwetsbaarheid zo inzetten dat het je kracht wordt. Iedereen verdient een podium.

Wat is Outsider Art? (of Art Brut)

Outsider Art is een verzamelnaam voor authentieke kunstwerken, gemaakt door bijzonder artistieke talenten die luisteren naar de stem in zichzelf. Kunstenaars die niet kijken naar wat andere al hebben gemaakt, geen kunstopleiding volgden en de regels van de conventionele kunstwereld negeren of afwijzen. Ze ontplooien hun creativiteit buiten de kaders en het zicht van het reguliere kunstcircuit.